Kupując u nas głośniki instalacyjne podtynkowe marki Monitor Audio otrzymujecie DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ.

Szczegóły i wyłączenia gwarancji:

Gwarancja ta dotyczy pierwszego nabywcy będącego użytkownikiem końcowym i tylko w przypadku zakupu od autoryzowanego dystrybutora / dilera Monitor Audio. 
Producent zobowiązuje się do zagwarantowania, że ​​produkt będzie wolny od wad jeśli chodzi o wykonanie i materiały na czas użytkowania. 
Monitor Audio wedle własnego uznania i kosztów naprawi wadę za pomocą nowych lub odnowionych części lub wymieni produkt na nowy
lub odnowiony produkt nie przekraczający wartości produktu reklamowanego. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność 
Monitor Audio Audio zamyka się i nie przekracza wartości zakupionego urządzenia.

Powyższa gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a działanie Monitor Audio powinno stanowić pełne 
i ostateczne zaspokojenie wszystkich zobowiązań i roszczeń w odniesieniu do Produktu. 
Monitor Audio NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE i EKONOMICZNE skutki.

Dodatkowe ograniczenia i wyłączenia z zakresu gwarancji: Gwarancja opisana powyżej jest niezbywalna, 
odnosi się tylko do pierwszej instalacji produktu, nie obejmuje jakiejkolwiek naprawy lub wymiany produktu współpracującego 
z głośnikami instalacyjnymi Monitor Audio , a także uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu 
(np przesterowania wzmacniacza lub głośnika, nadmierne ciepło, zimno lub wilgotność), nieprawidłową instalacją, okonanie naprawy przez nieautoryzowany serwis Monitor Audio. 
Nabywca będący użytkownikiem końcowym ponosi koszty transportu i zwrotu produktu do producenta. 

 
Wymiana serwisowa:

Podstawą  dożywotniej gwarancji jest dowód zakupu z wyszczególniony modelem głośnika. 
W przypadku zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Monitor Audio, 
w celu otrzymania numeru zwrotu RMA  który jest wymagany dla rozpoczęcia procedury serwisowej

Jakakolwiek decyzja podjętą przez Monitor Audio w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Lifetime Warranty jest pełna i ostateczna.

Niniejsza gwarancja obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r. 

Produkty objęte gwarancją Lifetime

Core: C165, C180, C265, C280, C265-IDC, C280-IDC, C380-IDC, C265-FX, C380-FX, C165-T2, C180-T2, W165, W180, W265, W280, W280-IDC, W380-IDC, W150-LCR, W250-LCR
Slim: CS140, CS160, CS180
Super Slim: CSS230, WSS130, WSS230, WSS430
Controlled Performance: CPC120, CP-CT150, CP-CT260, CP-CT380, CP-CT380IDC, CP-WT150, CP-WT260, CP-WT380, CP-WT380IDC, CP-WT140LCR, CP-WT240LCR, CP-IW260X, CP-IW460X
Flush Fit: CF230
Platinum II: Platinum In-Wall II, PLIC II
Pro: Pro-65, Pro-80
All Weather: AWC265, AWC265-T2, AWC280, AWC280-T2
Vecta: V240
Climate: Climate 50, Climate 60, Climate 60-T2, Climate 80
Climate Garden System: CLG140, CLG160, CLG-W

 

Więcej informacji na ten temat w naszym sklepie. Zapraszamy

Systemy.kina.domowego.pl

Piotr Pabian